„Ќе не има ли тогаш кога ќе не нема – ако не немаше токму тогаш кога требаше да не има?“

Гане Тодоровски

Историјата ќе суди за тие што го следеле патот, го исполнувале заветот и не се откажувале од светлината на Илинден, светлина која многумина се обидувале да ја попречат за да не стигне до идните поколенија.

За многу години Илинден!

Нека ни е вековита слободата, независноста и сувереноста!

Да живее Република Македонија!

– Последниот претседателски говор за Илинден на Мечкин Камен, 02.08.2018: