Најискрени и најсрдечни честитки по повод големиот православен празник Св. Климент Охридски до сите православни верници во земјата и во странство.

Климент Охридски, нашиот голем народен светител и просветител, го упати народот во верата и го издигна на образовно, морално и духовно поле. Неговата мисија беше кај луѓето да ги всади позитивните навики на срцето – солидарноста, хуманоста, трудољубивоста, гостопримливоста, трпението, милоста. Овие навики станаа дел од колективниот карактер на македонскиот народ и му помогнаа не само да ги преброди бурите на историјата, туку и да изгради автентичен македонски модел на соживот и почитување на различноста.

Ликот и делото на Св. Климент Охридски се силно врежани во македонската историја. Неговото црковно и просветно дело и мисија се должни за почит, неговото дело треба да биде наш пат, наша водилка и вечна инспирација за добри дела, но и поука за сите идни генерации дека чувањето на културната и јазична посебност е исконска должност.

Честит празник и за многу години!