Републиката е на народот, бидејќи од него извира сувереноста и во него се слева сувереноста.

Република Македонија не е приватна сопственост, та некој да тргува со неа, со нејзините атрибути и вредности.

Република Македонија не е личен имот, та некој да ја распродава.

Република Македонија не е ничија земја, та секој да ја присвојува.

Република Македонија му припаѓа на народот кој ја создал.

Слободата не се освојува еднаш засекогаш, туку секој ден и постојано.

Честит Илинден!

Вечна Македонија!